Video
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017
2 Video Giáng Sinh 2016 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
3 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016
4 Video Giáng Sinh 2015 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
5 Video Văn Nghệ Thiếu Nhi 2015
6 Video Giáng Sinh 2014 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
7 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014
8 Video Giáng Sinh 2013 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
9 Video Lễ Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam
10 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2013
11 Video mừng Xuân Quý Tỵ 2013 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
12 Video Giáng Sinh 2012 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
13 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2012
14 Video Giáng Sinh 2011 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
15 Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2011
16 Giáng Sinh 2010 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
17 Giáng Sinh 2009 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
18 Pfarrfest St.Heiliger Geist 2009 Regensburg
19 Thánh Lễ xuân Kỷ Sửu Cộng Đoàn Thánh Phao Lô
20 Giáng Sinh 2008 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
 
« Lùi12Tiếp theo »
Trang 1 trong tổng số 2