Video
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Video Tham dự thánh lễ kỷ niệm 100 năm thành lập dòng Xito Việt Nam từ 10 đến 12-08-2018 tại Thụy Sĩ
2 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2018
3 Video Giáng Sinh 2017 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
4 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017
5 Video Giáng Sinh 2016 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
6 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016
7 Video Giáng Sinh 2015 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
8 Video Văn Nghệ Thiếu Nhi 2015
9 Video Giáng Sinh 2014 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
10 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014
11 Video Giáng Sinh 2013 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
12 Video Lễ Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam
13 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2013
14 Video mừng Xuân Quý Tỵ 2013 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
15 Video Giáng Sinh 2012 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
16 Video Đại Hội Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2012
17 Video Giáng Sinh 2011 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
18 Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2011
19 Giáng Sinh 2010 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
20 Giáng Sinh 2009 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nürnberg
 
« Lùi12Tiếp theo »
Trang 1 trong tổng số 2