Chúc Mừng anh Phan Hoài Nam và chị Ngô Thị Hồng Diễm In

Tin vui Cộng Đoàn thánh Phao Lồ

Anh Giuse Phan Hoài Nam
Regensburg Germany sẽ kết hôn với chị Maria Ngô Thị Hồng Diễm Việt Nam

Hôn Lễ sẽ cử hành tại Giáo Xứ Quảng Biên vào lúc 16.00 giờ Thứ Sáu ngày 03 tháng 08 năm 2007

Xin hiệp thông với Gia Đình hai bên mến chúc Đôi Tân Hôn trăm năm Hạnh Phúc , xin Thiên Chúa ban Bình an đến đôi Tân Hôn và mong rằng Đôi Tân Hôn sẽ là Gương Sáng trong Gia Đình Chúa Kitô .

Xin Anh chị em trong Cộng Đoàn chúng ta cùng nhau hiệp thông Dâng lời Ca tiếng Hát, cùng nhau Cầu Nguyện cho Đôi Tân Hôn và xin Thiên Chúa Chúc phúc cho hai anh chị em trong Cộng Đoàn Chúng ta.

Thay mặt anh chị em trong Cộng Đoàn Thánh PhaoLô,
Thay mặt anh chị em trong Ca Đoàn Thánh Phaolô xin gỡi đến Anh Hoài Nam chị Hồng Diễm lời Chúc chân Thành, yêu mến, xin Thiên Chúa đón nhận Đôi Tân hôn như con cái yêu thương của Ngài và ban ơn Bình an đến cho hai em luôn luôn tràn đầy Hạnh phúc.

Xin tặng hai em Hoài Nam và Hồng Diễm Bài Hát:

"Hát về tình Yêu Chúa"

Lucia Phạm Thị Hồng Loan

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 15 Tháng 2 2011 22:12